Trả lời câu hỏi 3 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7:

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7:

– Sau khi xâm lược nước ta thành công, nhà Minh đã thi hành chính sách thống trị vô cùng tàn bạo, thâm độc.

– Những chính sách được tiến hành trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị và đặc biệt là văn hóa. Với mục đích muốn đưa nước ta quay lại thời nguyên thủy, chúng phá hủy các công trình văn hóa tiêu biểu mà các triều đại Lý – Trần đã dày công xây dựng, thiêu hủy sách quý của ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị. Chúng buộc nhân dân ta phải bỏ những phong tục tập quán lâu đời của người Việt, thi hành chính sách bóc lột, đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hóa,…

– Tội ác và chính sách thâm độc có được Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô đại cáo như sau:

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội

Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa hết mùi”

 BAIVIET.COM