Trả lời câu hỏi 3 Bài 18 trang 60 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 60 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 18 Trang 60 SGK Sinh học lớp 8:

Đề ra các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 60 SGK Sinh học lớp 8:

– Tập thể dục thể thao thường xuyên, đều dặn, vừa sức kết hợp với xoa bóp ngoài da.

BAIVIET.COM