Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nêu tác dụng của các chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước phong kiến?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10:

– Ổn định đời sống trong nước, thu phục lòng dân , đoàn kết nhân dân cả nước, góp phần bảo vệ sự thống trị của nhà nước phong kiến.

– Giữ gìn được quan hệ với các nước láng giềng nhất là với Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)