Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6:

Cách rửa, gọt, cắt, thái có ảnh hưởng gì đến giá trị dinh dưỡng ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6:

Khi rửa, gọt, cắt, thái có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm.

(BAIVIET.COM)