Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 17 Trang 67 SGK Lịch sử  lớp 9:

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 9:

– Thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém về nhiều mặt.

– Tổ chức chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo.

– Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.

– Sự lãnh đạo của Đảng còn non kém, thiếu kinh nghiệm.

(BAIVIET.COM)