Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 trang 60 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 60 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 17 Trang 60 SGK Địa lí lớp 8:

– Từ đoạn văn trên em hãy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với các ASEAN la gì?

– Hãy liên hệ với thực tế đất nước, nêu thêm một vài ví dụ về sự hợp tác này.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 60 SGK Địa lí lớp 8:

* Lợi ích của Việt Nam:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, xuất khẩu lúa gạo và nhập khẩu nhiều mặt hàng nguyên liệu sản xuất.

– Phát triển hành lang Đông-Tây xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển.

* Liên hệ thực tế:

– Tạo điều kiện phát triển kinh tế đa quốc gia, nhiều tập đoàn có cơ hội phát triển.

– Thu hút nguồn vốn đầu tư kinh tế, các quỹ khuyến học, phát triển con người,…

BAIVIET.COM