Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 trang 58 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 58 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 17 Trang 58 SGK Địa lí lớp 7:

Tại sao sự tập trung với mật độ cao các đô thị ở ven biển đới ôn hòa lại dẫn tói ô nhiễm nước biển ven bờ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 58 SGK Địa lí lớp 7:

Vì: các chất thải, nước thải sinh hoạt, công nghiệp từ các đô thị này trực tiếp đổ ra biển làm cho nước biển ven bờ bị ô nhiễm.

(BAIVIET.COM)