Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 trang 53 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 53 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Lớp vỏ khí.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 17 Trang 53 SGK Địa lí lớp 6:

Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 53 SGK Địa lí lớp 6:

Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng bình lưu.

(BAIVIET.COM)