Trả lời câu hỏi 3 Bài 16 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 16 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 7:

Đây là chính sách tích cực, sáng tạo: thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường, củng cố quân sự và quốc phòng như làm lại sổ đinh, tích cực sản xuất vũ khí, chế tạo vũ khí như súng thần cơ và các loại thuyền chiến mới. Nhà Hồ còn sáng tạo cho xây dựng một số thành kiên cố như thành Tây Đô (Thanh Hóa), thành Đa Bang (Hà Nội)…

 BAIVIET.COM