Trả lời câu hỏi 3 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6:

Thực phẩm thường được chế biến tại đâu ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6:

Thực phẩm thường được chế biến trong nhà bếp.

(BAIVIET.COM)