Trả lời câu hỏi 3 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử  lớp 9:

Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 9:

– Tích cực: Mang tính chất dân chủ, yêu nước, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng gây áp lực với thực dân Pháp, chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư sản nước ngoài.

– Hạn chế: Giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp khi được chúng cho một số quyền lợi.

(BAIVIET.COM)