Trả lời câu hỏi 3 Bài 15 trang 54 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Giun đất.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7:

Dựa vào thông tin về dinh dưỡng và cấu tạo trong của giun đất, hãy giải thích các hiện tượng sau đây ở giun đất:

– Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?

– Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là chất gì và tại sao có màu đỏ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7:

– Mưa nhiều → đất chặt, thiếu oxi. Mà giun đất hô hấp qua da → ngoi lên mặt đất để hô hấp.

– Đó là máu. Máu có màu đỏ vì trong máu có hệ sắc tố, có thành phần hemoglobin trong đó có nhân sắt làm máu có màu đỏ.

(BAIVIET.COM)