Trả lời câu hỏi 3 Bài 14 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 14 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 14 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 7:

Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân Nguyên như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 14 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 7:

Sau trận Vân Đồn, quân Nguyên mất nguồn cung cấp lương thực, rơi vào tình trạng khó khăn, rơi vào thế bị động. Thoát Hoan ở Thăng Long có nguy cơ cô lập, tinh thần quân lính hoang mang, tuyệt vọng. Trong tình thế nguy khốn, Thoát Hoan buộc phải rút quân về nước.

(BAIVIET.COM)