Trả lời câu hỏi 3 Bài 14 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 14 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 14 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 7:

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân thời Trần ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 14 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 7:

– Hình ảnh Trần Quốc Toàn căm thù giặc, tay bóp nát quả cam lúc nào không hay biết.

– Câu trả lời đồng thanh khi vua Trần hỏi các bậc phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng nên đánh hay nên hóa, mọi người đồng thanh trả lời: “Nên đánh”.

– Chữ “Sát Thát” (giết giặc Mông Cổ) đều thích trên cánh tay các quân sĩ.

(BAIVIET.COM)