Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10:

Những biểu hiện của “cách mạng đá mới” ở nước ta là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10:

Những biểu hiện của “Cách mạng đá mới” ở nước ta là:

– Sử dụng kỹ thuật khoan đá, làm gốm bằng bàn xoay.

– Biết trồng lúa, dùng cuốc đá. Biết trao đổi sản phẩm giữa các thị tộc, bộ lạc.

– Đời sống cư dân ổn định được cải thiện hơn, địa bàn cư trú ngày càng mở rộng.

(BAIVIET.COM)