Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 48 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 48 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 13 Trang 48 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 48 SGK Địa lí lớp 9:

– Trong sản xuất dịch vụ: bưu chính viễn thông phục vụ thông tin kinh tế giữa các nhà kinh doanh, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, giữa nc ta với thế giới bên ngoài,…

– Trong đời sống: Ngành bưu chính viễn thông đảm bảo chuyển thư từ, bưu phẩm, điện báo và nhiều dịch vụ khác; đảm bảo thông suốt thông tin trong cứu hộ, cứu nạn, ứng phó vs thiên tai,…

BAIVIET.COM