Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 44 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 13: Ước và bội.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 13 Trang 44 SGK Toán 6 – Tập 1:

Viết các phần tử của tập hợp Ư(12).

Lời giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 44 SGK Toán 6 – Tập 1:

Chia lần lượt 12 cho 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Ta thấy 12 chia hết cho 1; 2; 3; 4; 6; 12

Do đó Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

(BAIVIET.COM)