Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 13 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8:

– Các tế bào cơ, não… của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không?

– Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể người với môi trường ngoài phải gián tiếp thông qua các yếu tố nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 13 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8:

– Các tế bào cơ, não… do nằm ở các phần sâu trong cơ thể người, không được liên hệ trực tiếp với môi trường ngoài nên không thể trực tiếp trao đổi chất với môi trường ngoài.

– Sự trao đối chất của các tế bào trong cơ thể người với môi trường ngoài phải gián tiếp thông qua môi trường trong như sơ đồ ở phần II (hình 13 – SGK) của bài. Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết. Mối trường trong giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất.

BAIVIET.COM