Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 trang 94 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 94 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Tính chất của phép nhân.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 94 SGK Toán 6 – Tập 1:

a . (-1) = (-1) . a = ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 94 SGK Toán 6 – Tập 1:

a . (-1) = (-1) . a = -a

(BAIVIET.COM)