Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tình hình nước Đức trong những năm 1924 – 1929 như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 11:

Cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua thời kì khủng hoảng kinh tế và chính trị sau chiến tranh, dần dần khôi phục và ổn định

– Kinh tế: Khôi phục và nâng cao năng lực sản xuất, sản xuất công nghiệp đứng đầu Châu Âu

– Chính trị: Chế độ Cộng hòa Vai-ma được củng cố, quyền lực của giới tư bản cầm quyền được tăng cường. Chính phủ tư sản thì hành chính sách đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân. Các Đảng tư sản công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho Đức.

– Đối ngoại: Vị trí quốc tế dần dần được phục hồi, gia nhập Hội Quốc liên, kí kết một số hiệp ước với các nước tư bản Châu Âu và Liên Xô.

(BAIVIET.COM)