Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 trang 52 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Hô hấp ở thực vật.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 11:

Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 11:

* Cấu trúc hiển vi

a) Hình dạng

– Ty thể thường có dạng hạt hoặc sợi.

– Hình dạng dễ dàng biến đổi theo theo tình trạng sinh lí của tế bào: áp suất, pH, bệnh lý,…

b) Kích thước và số lượng

– Ở trạng thái bình thường, ty thể có dạng hình trứng đường kính 0.5-2μm và dài 7-10μm.

– Ty thể có nhiều trong các tế bào tích cực chuyển hóa năng lượng: tế bào gan, tế bào cơ,….

* Cấu trúc siêu vi

– Cấu tạo từ màng kép bản chất là màng lipoprotein bao lấy khối chất nền (matrix) ở phía trong.

+ Màng ngoài không gấp khúc.

+ Màng trong gấp khúc tạo thành các mào (crista) do đó làm tăng bề mặt lên gấp 3 lần so với màng ngoài.

* Cấu trúc phân tử

Ty thể chứa protein (65-70%) và lipit (25-30%). Ngoài ra còn có ADN và ARN.

a) Màng ngoài

– Dày 6nm

– Gồm protein (60%) và lipit (40%)

– Gồm nhiều kênh protein, kênh ion để vận chuyển ion và các chất.

b) Xoang gian màng

– Là khoảng giới hạn bởi màng trong và màng ngoài.

– Là nơi trung chuyển các chất giữa màng trong và màng ngoài.

– Chứa nhiều proton H+

c) Màng trong

– Số lượng mào của màng trong tỉ lệ với cường độ chuyển hóa năng lượng ATP.

– Gồm 80% protein và 20% lipit.

– Trên màng trong có:

+ Protein vận chuyển

+ Các phức hợp của chuỗi chuyền electron

+ Phức hợp ATP-sintetaza có chức mang tổng hợp ATP.

– Cytocrom P450.

d) Chất nền ty thể chứa:

– Enzim hô hấp tham gia chuyển hóa đường và các chất hữu cơ thành ATP.

– Riboxom ty thể: tương tự riboxom của vi khuẩn.

– ADN ty thể – mtADN: +phân tử ADN vòng, dạng trần

+Trong ty thể có 5-10 mtADN

– Ion và các chất vô cơ, hữu cơ.

BAIVIET.COM