Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 9:

Hãy đưa ra những cách khắc phục (cột B) cho các trường hợp (cột A):

AB
Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ.
Mối nỗi dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt hoặc lỏng.
Ốc, vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 9:

AB
Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ.Mua mới công tắc
Mối nỗi dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt hoặc lỏng.Tắt cầu giao, tháo công tắc và dùng tô vít để nối lại cho chắc chắn.
Ốc, vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra.Dùng tô vít để vặn lại cho chặt hơn.

(BAIVIET.COM)