Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7:

Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó ? Vì sao nhà Lý lại không dùng gấm vóc của nhà Tống ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7:

– Qua việc làm đó ta thấy do nghề chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa lúc bấy giờ phát triển, có nhiều thợ thủ công dệt gấm vóc rất khéo tay (được vua dạy cho).

– Việc nhà Lý không dùng gấm vóc của nhà Tống thể hiện ý thức tự chủ, nghề dệt của ta đã phát triển nên không cần phải mua lụa, gấm của nhà Tống nữa.

BAIVIET.COM