Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 trang 46 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Địa lí lớp 9:

Tại sao các thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Địa lí lớp 9:

TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định là những trung tâm dệt may lớn nhất nước là do có nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

BAIVIET.COM