Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6:

Nhà em thường trồng cây trang trí ở đâu ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6:

Học sinh trả lời theo thực tế gia đình. Ví dụ có thể trồng cây ở bồn cây trước sân nhà, ban công, vườn cây,…

(BAIVIET.COM)