Trả lời câu hỏi 3 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10:

Vì sao khi dùng phân đạm, kali bón lót phải bón lượng nhỏ ? Nếu bón lượng lớn thì sao ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10:

– Cần bón phân đạm, kali lượng nhỏ để cây con có thể hấp thụ được hết, nếu không sẽ bị rửa trôi mất.

– Nếu bón nhiều đạm thì cây trồng phát triển quá mức, lượng nước trong cây lớn nên cây yếu, ngoài ra cây còn bị ngộ độc nitrat.

– Bón quá nhiều phân kali cây không hấp thụ được hết, bị rửa trôi nên gây thiệt hại về kinh tế.

(BAIVIET.COM)