Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử  lớp 10:

Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 10:

– Trong thủ công nghiệp, các công trường thủ công mọc lên thay thế phường hội, hình thành quan hệ chủ – thợ.

– Trong nông nghiệp, các đồn điền trang trại được hình thành, người lao động biến thành công nhân nông nghiệp.

– Trong thương nghiệp, các công ti thương mại thay thế các thương hội.

– Từ những thay đổi trên, xã hội Tây Âu có sự biến đổi, hình thành hai giai cấp mới: giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.

(BAIVIET.COM)