Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử  lớp 9:

Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 9:

– Từ khi Việt Nam tham gia tổ chức Liên hợp quốc (9-1977), quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc ngày càng phát triển.

– Liên hợp quốc đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân Việt Nam trên nhiều mặt: kinh tế, giáo dục, môi trường, nhân đạo… thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc có mặt ở Việt Nam: FAO (Tổ chức nông — lương thực), UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc)…

(BAIVIET.COM)