Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 trang 41 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 11 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9:

Thị trường có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển công nghiệp?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9:

Thị trường có vai trò “đòn bẩy” đối với sự phát triển, phân bố và cơ cấu lại ngành công nghiệp nước ta. Hiện nay, dưới sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp trở nên đa dạng, linh hoạt hơn.

BAIVIET.COM