Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử  lớp 10:

Thành thị trung đại đã được hình thành như thế nào? Cư dân sống ở đó làm những nghề gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10:

a) Sự hình thành của thành thị:

– Nguyên nhân ra đời:

+ Do sản xuất phát triển, Tây Âu xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa, thị trường buôn bán tự do.

+ Trong các ngành thủ công nghiệp đã diễn ra quá trình chuyên môn hóa.

– Sự hình thành

+ Trước tình hình đó, để có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông, nơi có đông người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành các thành thị.

+ Có những thành thị do lãnh chúa lập ra hoặc được phục hồi từ những thành thị cổ đại.

b) Trong thành thị, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ lập ra phương hội, thương hội nhằm giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi và đấu tranh chống sự áp bức và sách nhiễu của lãnh chúa địa phương.

(BAIVIET.COM)