Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 34 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 34 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 10 Trang 34 SGK Địa lí lớp 7:

Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 34 SGK Địa lí lớp 7:

Sự khai thác rừng quá mức đã làm cho: đất bị xói mòn, mực nước ngầm hạ thấp, suy giảm đa dạng sinh học, lũ quét có thể xảy ra ở các vùng núi…

(BAIVIET.COM)