Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Chùa thời Lý.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 4:

Thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 4:

– Chùa là nơi tu hành của các nhà sư.

– Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo phật.

– Chùa là trung tâm văn hoá của các làng xã.

(BAIVIET.COM)