Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10:

Theo em, bổ sung chất hữu cơ cho đất có thể thực hiện bằng cách nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10:

Ta có thể bổ sung chất hữu cơ cho đất bằng cách bón phân xanh, phân hữu cơ để tăng lượng mùn cho đất như vậy vi sinh vật trong đất phát triển làm cho đất tơi xốp.

(BAIVIET.COM)