Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11:

Việc quy định chiều rộng các nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11:

Ta cần sử dụng bút vẽ phù hợp với nét muốn vẽ, để thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ. Vd: Ta không thể sử dụng có chiều rộng bằng 1.4mm để vẽ nét mảnh bằng 0.25mm được.

(BAIVIET.COM)