Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Nhật Bản.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử  lớp 11:

Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 11:

Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành đã đem lại sự thay đổi lớn trên đất nước Nhật Bản và để lại ý nghĩa nổi bật.

– Trong nước:

+ Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật từ nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường TBCN.

+ Tạo điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh ở châu Á, một nước đế quốc duy nhất ở Châu Á.

+ Làm cho nước Nhật thoát khỏi số phận bị xâm lược.

+ Cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc Cách mạng Tư sản không triệt để, diễn ra dưới hình thức một cuộc cải cách kinh tế.

– Quốc tế:

+ Cuộc Duy tân Minh Trị có ảnh hưởng đến các nước trong khu vực, được nhiều người chủ trương canh tân đất nước ở Trung Quốc(Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu,…); ở Việt Nam(Phan Bội Châu,…) tìm hiểu và học hỏi.

(BAIVIET.COM)