Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Trong bảng 1, đơn vị điều tra là mỗi lớp. Trong bảng có 20 lớp, do đó có 20 đơn vị điều tra.

(BAIVIET.COM)