Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử  lớp 9:

Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 9:

Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Alekseievich Gagarin trở thành con người đầu tiên vào vũ trụ khi ông vào quỹ đạo Trái Đất trên con tàu Vostok 1 của Liên Xô vào 12 tháng 4 1961, ngày này bây giờ trở thành một ngày lễ ở Nga và một số nước. Ông bay vòng quanh Trái Đất trong 108 phút. 23 ngày sau đó, trên phi vụ Freedom 7, Alan Shepard là người Mỹ đầu tiên bay vào không gian (nhưng chưa vào quỹ đạo Trái Đất), và John Glenn, trong Friendship 7, trở thành người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất, bay được 3 vòng vào ngày 20 tháng 2 năm 1962

(BAIVIET.COM)