Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

(BAIVIET.COM)