Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 36 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 36 SGK Toán 8 – Tập 2:

So sánh – 2004 + (- 777) và – 2005 + (- 777) mà không tính giá trị của từng biểu thức.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 36 SGK Toán 8 – Tập 2:

-2004 > -2005 ⇒ – 2004 + (- 777) > – 2005 + (- 777)

(BAIVIET.COM)