Trả lời câu hỏi 2 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Tam giác.

Đề bài câu hỏi 2 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Lời giải câu hỏi 2 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

– Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

– Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

– Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

(BAIVIET.COM)