Trả lời câu hỏi 2 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 2 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu định nghĩa hình thang, hình thang cân.

Lời giải câu hỏi 2 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

– Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

– Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

(BAIVIET.COM)