Trả lời câu hỏi 2 bài Ôn tập chương II trang 60 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 60 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất.

Đề bài câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 60 SGK Toán 9 – Tập 1:

Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau? Song song với nhau? Trùng nhau?

Lời giải câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 60 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hai đường thẳng y = ax + b và y = a’x + b’ (a, a’ ≠ 0)

– Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’

– Song song với nhau khi và chỉ khi a = a’, b ≠ b’

– Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’, b = b’

(BAIVIET.COM)