Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 98 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 9 – Hình chữ nhật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 98 SGK Toán 8 – Tập 1:

Với một chiếc compa, ta sẽ kiểm tra được hai đoạn thẳng bằng nhau hay không bằng nhau. Bằng compa, để kiểm tra tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không, ta làm thế nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 98 SGK Toán 8 – Tập 1:

– Ta kiểm tra các cặp cạnh đối xem chúng có bằng nhau không

Nếu các cặp cạnh đối bằng nhau ⇒ ABCD là hình bình hành

– Sau đó: Kiểm tra hai đường chéo xem chúng bằng nhau không

Nếu hai đường chéo bằng nhau ⇒ ABCD là hình chữ nhật

(BAIVIET.COM)