Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 62 SGK Lịch sử  lớp 12:

Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 12:

Chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng làm bá chủ thế giới.

(BAIVIET.COM)