Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 8:

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 – 1859).

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 8:

Ngày 10 – 5 – 1857, hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh. Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân, nhanh chóng lan ra khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ân Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng được một số thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm (1857 – 1859) thì bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu.

(BAIVIET.COM)