Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 54 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thanh các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

– Đối ngoại: Các vua Lan Xang giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giếng đồng thời cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma.

(BAIVIET.COM)