Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 41 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 41 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 41 SGK Sinh học lớp 10:

Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 41 SGK Sinh học lớp 10:

Hầu hết các lá cây đều có màu xanh. Lá cây có màu xanh do trong lá cây có bào quan là lục lạp. Trong lục lạp có chứa sắc tố diệp lục giúp cho quá trình quang hợp. Chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trời được hấp thụ mạnh nhất nằm trong vùng đỏ và xanh tím, còn màu xanh (lục) thì không hấp thụ và bị phản xạ khiến mắt ta nhìn thấy lá có màu xanh.

Màu xanh của lá do chất diệp lục, chất diệp lục có cấu trúc gồm 1 vòng porphyrin có nhân Mg, màu xanh của diệp lục là do nhân Mg tạo nên. Chức năng của diệp lục là hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời được thực hện bởi sự thay đổi vị trí các nối đôi trong phân tử diệp lục → màu xanh của diệp lục không liên quan đến chức năng của chúng → mày xanh của lá cây không liên quan tới chức năng quang hợp.

(BAIVIET.COM)