Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 40 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 40 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 40 SGK Sinh học lớp 12

Giả sử các cặp gen khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ có dấu (?) trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát cho tỉ lệ các loại giao tử, kiểu gen, kiểu hình,… trong phép lai n tính trạng

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 40 SGK Sinh học lớp 12:

Bảng 9. Công thức tổng quát cho các phép lai nhiều tính trạng

Số cặp gen dị hợp tử (F1)Số loại giao tử của F1Số loại kiểu gen ở F2Số loại kiểu hình ở F2Tỉ lệ kiểu hình F2
12323: 1
24949: 3: 3: 1
3827827: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1
n2n3n2n(3:1)n

BAIVIET.COM