Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 Trang 39 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 39 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Nhật Bản.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 39 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 39 SGK Lịch sử lớp 9:

– Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ, được coi là sự phát triển “thần kì”, với những thành tựu chính là : tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hằng năm trong những năm 50 là 15%, những năm 60 là 13,5% ; tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 50 là 20 tỉ USD, năm 1968 là 183 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ (830 tỉ USD)…

– Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính trên thế giới.

(BAIVIET.COM)