Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 31 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 31 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 31 SGK Địa lí lớp 7:

Tìm ví dụ để thấy ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới và khí hậu nhiệt đới gió mùa đến sản xuất nông nghiệp.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 31 SGK Địa lí lớp 7:

– Nền nhiệt ẩm dồi dào tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi phát triển quanh năm, có khả năng tăng vụ, xen canh, thâm canh . Khi hậu có sự phân hóa theo mùa làm cho sản phẩm nông nghiệp đa dạng.

– Việc bố trí thời vụ và lựa chọn các loại cây trồng được chi phối bởi lượng mưa và chế độ nhiệt trong năm. Lượng mưa tập trung vào một mùa làm tăng lượng xói mòn đất và gây lũ lụt. Mùa khô kéo dài, lượng bốc hơi lớn lại dễ gây hạn hán , thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Nhiệt ẩm dồi dào cũng tạo điều kiện cho dịch bệnh phát sinh và phát triển phá hoại các loại cây trông, vật nuôi.

(BAIVIET.COM)